Kupno samochodu, zarówno nowego z salonu, jak i używanego wymaga kilku formalności. Oprócz spraw czysto biznesowych oraz zdobycia dokumentacji dopuszczającej do ruchu, czyli zaktualizowania badań technicznych, trzeba również auto przerejestrować. Jest to obowiązek prawny każdego nowego właściciela danego auta bez względu na sposób jego nabycia. Jak to wygląda od strony praktycznej?

Przerejestrowywanie samochodu – terminy

W wypadku nabycia auta jego nowy właściciel musi to auto przerejestrować w ciągu 30 dni. Termin obowiązuje od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży. W wypadku przekroczenia tego terminu a poruszania się po drodze policja podczas kontroli ma prawo (i z niego skorzysta) do zatrzymania nieaktualnego dowodu rejestracyjnego. Nie jest to jednak jedyna konsekwencja, ponieważ właściciel auta zostanie również ukarany grzywną, której wysokość wynosi od 200 do 1000 zł, a w niektórych sytuacjach nawet do trzech tysięcy złotych.

Przerejestrowywanie samochodu – gdzie należy to przeprowadzić?

Wniosek o przerejestrowanie pojazdu trzeba złożyć w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Do przerejestrowania samochodu potrzebne będą:
• pieniądze w kwocie 180,50 zł;
• wniosek o rejestrację pojazdu, który można pobrać ze strony internetowej odpowiedniego urzędu;
• dowód osobisty lub paszport w wypadku osoby fizycznej alb odpis KRS przy właścicielu posiadającym osobowość prawną;
• dowód własności pojazdu, którym może być umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, faktura (w wypadku salonu) albo orzeczenie sądu;
• dotychczasowy dowód rejestracyjny wraz z tablicami, jeżeli będą wymieniane (nie muszą być w wypadku zakupu auta z tego samego powiatu;
• w wypadku braku w dowodzie zapisu o aktualnych badaniach technicznych także zaświadczenie o ważności badania technicznego;
• aktualna polisa OC (może być to polisa zawarta przez poprzedniego właściciela, ale trzeba o tym fakcie zawiadomić ubezpieczyciela).